Home / Giới thiệu / Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh hoạt động

SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2015 TẠI NINH THUẬN

Sáng ngày 11/08/2015, tại Hội trường Ủy Ban Nhân dân xã An Hải, huyện Ninh Phước, Trường Đại học Thủy lợi và Tỉnh Đoàn Ninh Thuận đã phối hợp tổ chức Lễ sơ kết “Chiến dịch đưa giảng viên trẻ và sinh viên tình nguyện tham gia xây dựng nông …

Đọc thêm

Một số hình ảnh hoạt động của Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung

Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ sản suất của Trường Đại học Thủy lợi ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên được thành lập theo Quyết định số 2761/QĐ-BNN …

Đọc thêm