Recent Posts

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa học vừa làm năm 2013

Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung là cơ sở đào tạo của Trường Đại học Thuỷ lợi tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Năm 2013 Viện tuyển sinh Đại học hệ Vừa học vừa làm với các thông tin như sau: · Khu vực …

Đọc thêm