Home / Giới thiệu / Quá trình phát triển

Quá trình phát triển

Trung tâm ĐH2, Đại học Thủy lợi 30 năm xây dựng và trưởng thành

Đỗ Văn Lượng – Giám đốc ĐH2             Trung tâm ĐH2 là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường Đại học Thuỷ Lợi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tiền thân của Trung tâm là “Đoàn Quy hoạch khảo sát thiết kế …

Đọc thêm