Home / Giới thiệu / Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Tên gọi và trụ sở

Tên tổ chức:VIỆN ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC ỨNG DỤNG MIỀN TRUNG (VĐTKH) Tên tiếnh anh:INSTITUTE OF EDUCATION AND APPLIED SCIENCES CENTRAL VIETNAM (IEAS) Tên giao dịch:VIỆN ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC ỨNG DỤNG MIỀN TRUNG (VĐTKH) Trụ sở chính: a) Trụ sở chính: Số 115 Trần Phú, TP Phan …

Đọc thêm