Home / Giới thiệu

Giới thiệu

Tên gọi và trụ sở

Tên tổ chức:VIỆN ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC ỨNG DỤNG MIỀN TRUNG (VĐTKH) Tên tiếnh anh:INSTITUTE OF EDUCATION AND APPLIED SCIENCES CENTRAL VIETNAM (IEAS) Tên giao dịch:VIỆN ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC ỨNG DỤNG MIỀN TRUNG (VĐTKH) Trụ sở chính: a) Trụ sở chính: Số 115 Trần Phú, TP Phan …

Đọc thêm

Cơ cấu tổ chức của Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung

Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thuỷ lợi được thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm ĐH2 (Trung tâm kết hợp Đào tạo, Nghiên cứu và Thực hành Khoa học kỹ thuật Thuỷ lợi tại …

Đọc thêm