Home / KHOA HỌC CÔNG NGHỆ / Dự án - công trình / HỒ CHỨA NƯỚC PHÚ HÀ DO TRUNG TÂM ĐH2, ĐẠI HỌC THỦY LỢI THIẾT KẾ

HỒ CHỨA NƯỚC PHÚ HÀ DO TRUNG TÂM ĐH2, ĐẠI HỌC THỦY LỢI THIẾT KẾ

HỒ CHỨA NƯỚC PHÚ HÀ

DO TRUNG TÂM ĐH2, ĐẠI HỌC THỦY LỢI THIẾT KẾ

(Xây dựng năm 2007-2008)

  1. Địa điểm xây dựng: Xã Mỹ Đức, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định
  2. Nhiệm vụ công trình:

– Cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp:                               170 ha;

– Cung cấp nước ngọt cho nuôi trồng thủy sản:                                  140 ha;

– Cấp nước cho sinh hoạt:                                                                   8.000 người;

– Hạn chế lũ quét và ngập lụt trong vùng;

– Cải tạo cảnh quan môi trường sinh thái và kết hợp du lịch.

  1. Các thông số kỹ thuật chủ yếu:
  2. a) Hồ chứa:

– Cấp hồ chứa:                                     IV

– Diện tích lưu vực:                             10,45 km2

– MNDGC:                                          +20,89

– MNDBT:                                          +18,60

– MNC:                                                +11,50

– Dung tích toàn bộ:                            4.919.000 m3

– Dung tích hữu ích:                            3.831.000 m3

– Dung tích chết:                                 1.088.000 m3

  1. b) Đập đất:

            – Cấp công trình đầu mối:                   III

– Cao trình đỉnh đập:                           +21,00

– Cao trình đỉnh tường chắn sóng:      +22,00

– Cao trình đỉnh đống đá tiêu nước     +8,00

– Chiều cao đập lớn nhất:                    17,00 m

– Chiều dài đỉnh đập chính:                 222 m

– Bề rộng mặt đập:                             5,00 m

c) Tràn xả lũ:

– Hình thức:                                         Tràn dọc, mặt cắt thực dụng, không cửa van

– Bề rộng tràn nước:                            4*6,25m

– Cao trình ngưỡng tràn:                     +18,60

– Kết cấu                                             BTCT

– Lưu lượng xả thiết kế:                      Q = 161,22 m3/s

– Cột nước tràn:                                  H = 2,29

– Cao trình cầu giao thông                  +21,70

– Bề rộng cầu giao thông                     3m

– Hình thức tiêu năng:                         Bể

d) Cống lấy nước:

– Hình thức:                                         Cống tròn có áp, van đóng mở hạ lưu

– Kết cấu:                                            Ống thép f500 dày 10mm, bọc bê tông cốt thép

– Lưu lượng thiết kế:                           Q = 0,325 m3/s

– Cao trình đáy cống thượng lưu:       +8,00

– Chiều dài cống:                                 80,0 m

e) Đường ống cấp nước: ống PVC, đường kính D500 mm.

  1. Một số hình ảnh cụm công trình đầu mối:

Cống và Nhà máy cấp nước sinh hoạt nằm bên vai phải đập đã thi công xong, đang vận hành. Đập chính đang giai đoạn hoàn thiện

Đập phụ và tràn xả lũ nằm bên vai trái đập chính đang giai đoạn hoàn thiện

Tràn xả lũ nhìn từ phía hạ lưu

 

Ngày 16 tháng 10 năm 2008

  Tác giả: TS. Đỗ Văn Lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *