Home / Giới thiệu / Hình ảnh hoạt động / Phim tài liệu kỷ niệm 40 năm ĐH2 – Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung