Home / Giới thiệu / Hình ảnh hoạt động / Phim Tài liệu 35 năm các đoàn DH-ĐH2