Home / Liên hệ

Liên hệ

Trụ sở chính:
– Số 115 Trần Phú, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; số điện thoại: 068.3823027, Fax: 068.3823027.
– Khu đào tạo: Số 74 Yên Ninh, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; số điện thoại: 068.2221522, Fax: 068.3890224.
– Email: vdtkh@tlu.edu.vn
– Website: http://vdtkh.tlu.edu.vn
Các Chi nhánh:
– Chi nhánh Lâm Đồng, số 7 Thủ Khoa Huân, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, số điện thoại: 063.3822096, Fax: 063.3822096;
– Chi nhánh Bình Định, số 124 Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại: 056.3525190, Fax: 056.3525190;
– Chi nhánh Bình Thuận, số 121 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, số điện thoại: 062.3839849; Fax: 062.3839849.