Home / ISO 9001; 17025

ISO 9001; 17025

Chính sách chất lượng

 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VIỆN ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC ỨNG DỤNG MIỀN TRUNG CAM KẾT: – Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ tư vấn hoạt động xây dựng; – Đào tạo, bồi dưỡng và phát …

Đọc thêm