Home / Giới thiệu / Truyền thống

Truyền thống

Kỷ yếu 30 năm các đoàn ĐH

Trong không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2006, chúng ta cùng ôn lại truyền thống lịch sử 30 năm xây dựng và phát triển, một chặng đường với nhiều khó khăn gian khổ, nhưng không kém vinh quang của bao thế hệ thầy …

Đọc thêm