Home / KHOA HỌC CÔNG NGHỆ / Dự án - công trình / Vài nét về hồ chứa nước Ông Lành do Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung thiết kế

Vài nét về hồ chứa nước Ông Lành do Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung thiết kế

1. Địa điểm xây dựng:  xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
2. Nhiệm vụ công trình:
– Cung cấp nước tưới cho 200 ha đất nông nghiệp xã Canh Vinh;
– Hạn chế lũ và ngập lụt hạ du;
– Cải tạo môi trường sinh thái vùng tiểu khí hậu.
3. Các thông số kỹ thuật chủ yếu
3.1.  Hồ chứa
– Cấp hồ chứa                                            :          III
– Diện tích lưu vực (F)                                 :   4,2 km2
– Mực nước dâng bình thường (MNDBT)     : 31,20 m
– Mực nước dâng gia cường    (MNDGC)    : 32,82 m
– Mực nước chết (MNC)                            : 23,00 m
– Dung tích toàn bộ (Vtb)                            : 2,209×106 m3
– Dung tích hữu ích (Vhi)                            : 2,066×106 m3
– Dung tích chết (Vc)                                 : 142.000 m3
– Chế độ điều tiết                                      : Năm
3.2. Đập đất
– Kết cấu: Đập đất hỗn hợp nhiều khối đắp bằng vật liệu đất tại chỗ, chống thấm bằng tường nghiêng chân khay, tiêu nước kiểu ống khói cát trong thân đập kết hợp dải lọc và đống đá tiêu nước hạ lưu. Tường chắn sóng bằng bê tông cốt thép. Gia cố mái thượng lưu bằng bê tông tấm đổ tại chỗ. Mái hạ lưu trồng cỏ. Mặt đập bê tông M200.
– Cao trình đỉnh đập đất   : 33,70 m
– Cao trình đỉnh tường chắn sóng  : 34,40 m
– Chiều cao đập lớn nhất   : 15,70 m
– Chiều dài đỉnh đập đất   : 546,00 m
– Bề rộng mặt đập    :     5,0 m
– Hệ số mái: + Thượng lưu  :     2,75 và 3,25
+ Hạ lưu   :     2,50 và 3,00.
3.3. Tràn xả lũ
– Hình thức: Tràn máng bên chảy tự do, nối tiếp dốc nước, tiêu năng mũi phun.
– Cao trình ngưỡng tràn   : 31,20 m
– Cao trình đỉnh mũi phun   : 20,80 m
– Bề rộng tràn nước    :  20,00 m
– Cột nước tràn thiết kế P =1%  :   1,624 m
– Lưu lượng tràn thiết kế P =1%  : 73,37 m3/s
– Cột nước tràn kiểm tra P =0,2%  :   2,083 m
– Lưu lượng tràn kiểm tra P =1%  :         106,65 m3/s
– Chiều rộng dốc nước   :   8,00 m
– Chiều dài dốc nước   :        100,00 m
– Độ dốc dốc nước    : 10%
3.4. Cống lấy nước
– Hình thức: Cống tròn đặt trong thân đập, chế độ chảy có áp, van đóng mở hạ lưu.
– Kết cấu: Cống ống thép D800mm bọc BTCT M200 dày 25 cm.
– Cao trình đáy cống cửa vào  : 22,00 m
– Cao trình đáy cống cửa ra   : 21,50 m
– Chiều dài cống    : 78,00 m
– Lưu lượng thiết kế    : 0,28 m3/s
3.5. Kênh tưới
– Gồm 1 kênh chính, 6 kênh cấp 1 và 1 kênh cấp 2 với tổng chiều dài 6.890m.
– Lưu lượng thiết kế    : 0,28 m3/s
– Kết cấu: Mặt cắt chữ nhật, bê tông M200 đá 1×2.
3.6. Các hạng mục khác
– Nhà quản lý cấp II.C, quy mô 01 tầng, kết cấu trụ BTCT, tường xây gạch bao che, mái đổ BTCT, diện tích sàn 45,5 m2, diện tích khuôn viên mặt bằng: 310 m2.
– Đường quản lý kết hợp dân sinh L = 2.205 m, B = 4,0 bê tông M200.
4. Một số hình ảnh cụm công trình đầu mối

  Hình 1: Toàn cảnh hồ chứa nước Ông Lành, nhìn từ vai tràn (04/2013)


Hình 2: Đập đất, nhìn từ vai phải (04/2013)


Hình 3: Ngưỡng tràn, cửa xả sâu, nhìn từ vai phải tràn (03/2013)


Hình 4: Đoạn cuối dốc nước tràn xả lũ, nhìn từ hạ lưu (04/2013)

Ngày 26 tháng 06 năm 2014

 Tác giả: Quang Mạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *