Home / Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức / Cơ cấu tổ chức của Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung

Cơ cấu tổ chức của Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung

Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thuỷ lợi được thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm ĐH2 (Trung tâm kết hợp Đào tạo, Nghiên cứu và Thực hành Khoa học kỹ thuật Thuỷ lợi tại Trung Bộ) và tăng cường nguồn lực từ Trường Đại học Thủy lợi để kết hợp giữa công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ sản xuất, liên danh, liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế,…, trong các lĩnh vực chuyên môn của Trường Đại học Thủy lợi theo quy định của pháp luật.

Tiền thân của Viện là Trung tâm ĐH2 (12/1986) – Đoàn ĐH2 (11/1976) – Đoàn khảo sát, Quy hoạch, thiết kế thuỷ lợi Miền Nam (04/1976).

  1. TRỤ SỞ VÀ CÁC CHI NHÁNH

Trụ sở chính: Số 115 Trần Phú, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: (068).3823027 – 3823028.        Fax: (068).3823027

Email: vdtkh@tlu.edu.vn;

Website: http://vienmientrung.edu.vn
Khu đào tạo: Số 74 Yên Ninh, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

          ĐT: (068).2221522.                                   Fax: (068).3890224

Chi nhánh Lâm Đồng: Số 7 Thủ Khoa Huân, Đà Lạt, Lâm Đồng.

          ĐT: (063).3822096.                                   Fax: (063).3822096

Chi nhánh Bình Định: Số 124 Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          ĐT: (056).3525190.                                   Fax: 056).3525190.

Chi nhánh Bình Thuận: Số 121 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

          ĐT: (062).3839849.                                   Fax: (062).3839849

2. BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA VIỆN

Hiện nay Viện có 90 GV, CBNV. Trong đó có 67 người có trình độ từ đại học trở lên.

Ninh Thuận, tháng 11 năm 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *