Home / ISO 9001; 17025 / Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  • VIỆN ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC ỨNG DỤNG MIỀN TRUNG CAM KẾT:

– Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ tư vấn hoạt động xây dựng;

– Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và khoa học có đủ khả năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

– Duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có hiệu quả.

  • KIM CHỈ NAM CHO MỌI HOẠT ĐỘNG:

– Tạo môi trường và động lực để mọi thành viên làm việc năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và cạnh tranh lành mạnh;

– Tiến tới hội nhập khu vực và Quốc tế;

– Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên./.

Ninh Thuận, ngày 11 tháng 11 năm 2017
VIỆN TRƯỞNG
Đã ký
Mai Quang Khoát

 

                                                                                       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *