Home / ĐÀO TẠO / GIẤY MỜI: DỰ LỄ TRAO BẰNG THẠC SĨ, ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ KHAI GIẢNG SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018